Vánoční soutěž s T-store.cz

Ceny v soutěži

1. cena - Bruce Willis (Eau de Parfum) v hodnotě 1.299 Kč

EdP Bruce Willis

Najdete také v nabídce na T-store.cz.

2. cena - Tričko vlastního výběru na T-store.cz v hodnotě 349 Kč

Dárková trička www.t-store.cz

Celou nabídku najdete v obchodě T-store.cz.

3. - 10. cena - Sleva ve výši 20 % na T-store.cz

Slevový poukaz www.t-store.cz

Slevu uplatníte v obchodě T-store.cz.

Soutěžní otázky

  1. Kolikáté narozeniny letos slavil americký herec Bruce Willis?
  2. Jak se jmenuje jeho současná manželka?
  3. Kolik soutěžících se zúčastní této soutěže?
    Tip:

Soutěžní formulář

Souhlasím s podmínkami soutěže
Souhlasím se zasíláním newsletterů (zpravodaje informující o nových soutěžích, produktech nebo slevách v e-shopu)

Podmínky soutěže

Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je fyzická osoba, Ing. Michal Hanuš (dále jen “pořadatel”), provozovatel webů www.eDevelop.cz a www.T-store.cz.

Účastníci soutěže

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky (dále jen “soutěžící”). Soutěžící je povinen respektovat tato Pravidla. Každý se smí soutěže zúčastnit pouze jednou. Použití nečestných a podvodných praktik k získání výhry je nepřípustné. Jakékoli porušení těchto zásad opravňuje Pořadatele vyloučit příslušného Soutěžícího ze soutěže.

Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá od 15.11.2018 do 25.11.2018 na internetových stránkách www.eDevelop.cz.

Ceny v soutěži

Do soutěže byly věnovány následující ceny:

1. místo: Bruce Willis (Eau de Parfum) v hodnotě 1.299 Kč,

2. místo: Tričko vlastního výběru na T-store.cz v hodnotě 349 Kč,

3. - 10. místo: Sleva ve výši 20 % na T-store.cz.

Výherce přebírá ceny na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout. Pořadatel soutěže v žádném případě nezodpovídá za žádné škody způsobené výhercům nebo třetím osobám cenami nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto cen.

Vylosování a předání cen

Výhercem se může stát pouze soutěžící, který odpoví správně na soutěžní otázky a svým soutěžním tipem bude nejblíže skutečnosti. Pokud se bude soutěžní tip shodovat u více Soutěžících, bude rozhodující čas a datum odeslání soutěžního formuláře, kdy dřívější datum a čas má přednost.

Výherce soutěže bude vylosován nejpozději do 7 pracovních dnů po skončení soutěže. Výherce bude o výhře informován emailem nebo telefonicky a jeho jméno, příjmení, soutěžní tip a město bydliště bude zveřejněno na internetových stránkách pořadatele. Výhra bude odeslána do 10 pracovních dnů veřejným dopravcem. Výhra je platná 2 měsíce od data jejího oznámení. Po uplynutí této doby nevyzvednuté výhry propadají ve prospěch Pořadatele.

Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Soutěžící uděluje odesláním formuláře Pořadateli souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem předání výhry, řešení otázek souvisejících s účastí v soutěží, pro marketingové a propagační účely a za účelem nabízení produktů a služeb, a to na dobu 5 let od přihlášení do soutěže. Souhlas uděluje soutěžící podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště a další údaje poskytnuté při registraci nebo zadané v průběhu soutěže. Poskytnutí údajů je podmínkou účasti v soutěži. Správcem osobních údajů je Pořadatel.

Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly po dobu 5 let zpracovávány v rozsahu a k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených vyhlašovatelem. Osobní údaje mohou být předány třetím osobám v souvislosti s udělením, zasíláním nebo předáním výher a dalším subjektům podílejících se na předání nebo dopravě výher v soutěži.

Soutěžící bere na vědomí, že má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být zapomenut, právo podat námitku proti zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i další práva stanovená v GDPR jako například žádat na správci vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování údajů je v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo se zákonem nebo žádat o odstranění závadného stavu.

Soutěžící přihlášením do soutěžní aplikace uděluje vyhlašovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 5 let ode dne začátku soutěže. Tento souhlas je soutěžitel oprávněn kdykoliv odvolat zasláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu Pořadatele [email protected] s uvedením slova „Nezasílat“ v předmětu zprávy nebo kliknutím na hyperlinkový odkaz uvedený v textu obchodního sdělení.

Účastí v soutěži uděluje soutěžící vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení, soutěžního tipu a města bydliště v soutěžní aplikaci, ve sdělovacích prostředcích, na webových stránkách, facebookový stránkách, pokud užití souvisí s touto soutěží.

Obecná ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhry výhrami odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher. O reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Výhry nejsou soudně vymahatelné. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky Soutěže, Soutěž odložit, přerušit nebo Soutěž bez náhrady zrušit. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni rodinní příslušníci Pořadatele v řadě přímé a osoby blízké dle občanského zákoníku.

Soutěž byla zařazena do největšího českého katalogu soutěží o ceny České-soutěže.cz.
Soutěž naleznete také na největším soutěžním portálu v ČR - Soutěže.cz a na Websoutěže.cz